Mobilitet

Vi bidrar til bærekraftig mobilitet gjennom lavere utslipp gjennom en rekke transporttjenester. Blant annet bildelingstjenester, bilutleie og mikromobilitet er tilbudt gjennom våre samarbeidspartnere som benytter våre områder som knutepunkter for mobilitet. Med mer enn 12.000 parkeringsområder spredt utover Europa, hvor mange områder har tilknytning til sentrale interessepunkter, støtter vi våre partnere i å drive sine virksomheter. Hvor kunder drar nytte av praktiske transportalternativer i tillegg til praktiske hente- og leveringsløsninger.

Bruksområder

Selvkjørende kjøretøy

Sammen med Bosch og Mercedes-Benz har APCOA-gruppen utviklet verdens første automatiske førerløse (SAE Level 4) parkeringstjeneste. Systemet samler og returnerer bilene helt selvstendig. Hele AVP-prosessen er heldigital gjennom alle innsatser og hjelper kunder med å spare tid og reduserer stresset med å finne en ledig parkeringsplass. Bilen selv kjører til parkeringsplassen, hvor APCOA FLOW videre støtter brukeropplevelsen med tilleggstjenester som informasjon om kapasiteten i sanntid, forhåndsbooking og automatisk betaling.

Bilutleie

Våre Urban Hubs er også områder for henting og levering i tillegg til å være operasjonelle tjenesteknutepunkt for bilutleie. Hele prosessen støttes av APCOA FLOW, som garanterer en sømløs inn- og utkjøring for alle registrerte kjøretøy. Våre knutepunkt er plassert på nøkkelpunkt og tilbyr flere tilleggstjenester som brukere og samarbeidspartnere kan dra nytte av.

Bildeling & samkjøring

Den delte mobiliteten øker og har blitt en del av det urbane transportlandskapet. Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi sømløs henting og levering av ulike transportmidler på våre områder. For brukere eliminerer dette stresset ved og behovet for å finne gateparkering. Sømløs inn- og utkjøring av registrerte kjøretøy er sikret ved hjelp av skiltgjenkjenning gjennom APCOA FLOW. Den digitale plattformen bidrar også til en fleksibel kapasitetsstyring tilrettelagt etter behovene til våre samarbeidspartnere.

Fleksibel transport

Byboere ønsker å velge individuelle transportløsninger for hver enkelt reise. Vi har innlemmet ulike multi- og intermodale transportknutepunkt hvor brukere kan velge fra et bredt utvalg transportalternativer som elektriske sykler og bildeling. I tillegg er det ofte alternativer for offentlig transport i nærheten. Hvilken kapasitet og samling av transportmidler som befinner seg på området kontrolleres og forvaltes gjennom den digitale plattformen APCOA FLOW.

Mikromobilitet

Små kjøretøy har en nøkkelrolle for det urbane mobilitetslanskapet. Hos APCOA håndterer vi mer enn 4.000 transaksjoner for mikromobilitet årlig. Kjøretøyene kan hentes og leveres i dedikerte soner eller stativer på våre parkeringsområder. Videre støtter vi effektiviteten og lønnsomheten til våre samarbeidspartnere for mikromobilitet med forskjellige løsninger for deres kjøretøysflåter eller infrastruktur for batterilading i tillegg til andre tjenester.

Examples

Car Sharing

more info
Skroll til toppen