Frem­ti­dens infra­struk­tur for bæ­rekraf­tig liv i byene

Mobi­li­tet

Kombiner transportløsninger for å gjøre reisen effektiv og bærekraftig

La­ding

Tilbyr ladetjenester for el-biler, bilflåter og mikromobilitet

Ny tek­no­lo­gi

Integrert infrastruktur til kollektivtransport og kollektive tjenester med vår digitale plattform

Lo­gis­tikk

Utnytter sentrumsnære lokasjoner for ekspedisjon, logistikk, lager- og distribusjonstjenester.

Vår digitale plattform APCOA FLOW utgjør selve kjernen i å knytte sammen våre partnere og brukere.

Gi liv til Urban Hubs

Se hvordan du kan dra nytte av våre Urban Hubs basert på eksempler innenfor logistikk, mobilitet, elektrifisering samt ny teknologi og tjenester.

Slik fungerer det

 

Frem­ti­dens in­fra­struk­tur er her

Les mer om de fire kategoriene i Urban Hubs

Lo­gis­tikk

Med våre innovative logistikkløsninger kan vi sentralisere, samt redusere logistikkreiser for å imøtekomme kravene til nye urbane miljøer og veksten i netthandel. Som et resultat vil trafikk og CO2-utslipp reduseres, samtidig som våre logistikkpartnere og kunder oppnår økte effektivitetsfordeler.

Pakke­bok­ser
Drone logis­tikk
By­la­ger
Pakke­logistikk
Mat
Flåte­parkering
Oppbeva­ring

La­ding

Som den største operatøren i Europa, tilbyr APCOA et nettverk av sentralt plasserte ladestasjoner. Flere tusen ladepunkter er installert, og infrastrukturen vår er designet for å dekke ladebehovene til elektriske biler, bilflåter og mikromobilitet, samt installasjonskravene for fornybar energi.

Lading av el-kjøre­tøy
Flåte­la­ding
_
Forny­bar kraftproduk­sjon
Lading av mikro­mobi­litet

Mo­bi­li­tet

Med mer enn 11 000 P-områder over hele Europa har APCOA en overlegen dekningstetthet av sentrale lokasjoner. Vi tilbyr millioner av kundetreffpunkter som gjør en rekke brukstilfeller mulig, inkludert bilutleie, bildeling, mikromobilitet og kombinerte transportløsninger.

Selv­kjø­rende kjøre­tøy
Flek­sibel trans­port
Bilut­leie
Bil­de­ling & sam­kjø­ring
Mikromobi­litet

Ny tek­no­lo­gi

Vår digitale plattform og det tette infrastrukturelle nettverket gjør at vi proaktivt kan skape nye bruksområder og forbindelser til fremtidenes muligheter.

Mikro­vedlikehold
5G Tele­com
Boo­king vare­le­ve­ring
Un­der­hold­ning
Mobil helse

Nyheter

Din vik­tigs­te part­ner for frem­ti­dens infra­struk­tur

Dra nytte av de sterke relasjonene, innovasjonen og den unike infrastrukturen til den største parkeringsoperatøren i Europa.

Land
0
Byer
+ 0
Brukere i nærheten av våre P-områder
+ 0 m
P-områder
+ 0
Logistikkområde
+ 0 m sqm
Kundeservice
0 /7

Bli med i øko­sys­te­met

    Skroll til toppen